26,981 Reputation

10 Nov 17
10 Nov 15
+10 09:45 upvote
10 Nov 14
10 Nov 7
10 Oct 26
10 Oct 18
10 Oct 9
10 Oct 5
20 Sep 20
40 Sep 13
40 Sep 10
40 Sep 9
10 Sep 6
10 Sep 2
10 Aug 31
10 Aug 24
20 Aug 20
30 Aug 19
10 Aug 18
20 Aug 12
10 Aug 7
-10 Aug 1
20 Jul 25
10 Jul 20
10 Jul 11
60 Jul 10
10 Jul 8
10 Jul 4
20 Jul 3
10 Jun 23