6,462 Reputation

20 yesterday
80 2 days ago
190 Dec 12
-10 Dec 9
10 Nov 11
15 Nov 5
10 Nov 4
10 Nov 3
30 Oct 29
20 Oct 28
10 Oct 4
10 Sep 28
10 Sep 3
10 Aug 9
28 Aug 2
28 Aug 1
20 Jul 30
20 Jul 27
60 Jul 26
10 Jul 20
10 Jul 5
10 Jun 20
10 Jun 14
40 Jun 12
100 Jun 11
128 Jun 10
50 Jun 9
10 Jun 4
10 May 20
10 May 15