65,941 Reputation

50 yesterday
70 2 days ago
40 Aug 11
68 Aug 10
46 Aug 9
166 Aug 8
175 Aug 7
165 Aug 6
48 Aug 5
172 Aug 4
221 Aug 3
130 Aug 2
53 Aug 1
95 Jul 31
40 Jul 30
80 Jul 29
20 Jul 28
10 Jul 27
10 Jul 26
10 Jul 25
10 Jul 24
60 Jul 23
90 Jul 22
-80 Jul 21
174 Jul 20
186 Jul 19
38 Jul 18
200 Jul 17
50 Jul 16
100 Jul 15