6,882 Reputation

-2 Dec 5
10 Nov 25
20 Nov 24
+10 17:41 upvote
+10 07:36 upvote
10 Nov 14
10 Oct 17
30 Oct 15
10 Sep 17
10 Aug 30
12 Aug 8
200 Aug 7
200 Aug 6
10 Jul 26
10 Jul 21
10 Jul 13
50 Jul 12
90 Jul 11
10 Jul 5
20 Jul 4
20 Jul 3
20 Jul 2
10 Jun 4
-18 May 25
10 Apr 11
10 Feb 3
10 Dec 17 '18
20 Dec 6 '18
10 Nov 16 '18
10 Nov 14 '18
10 Nov 7 '18
0 Oct 29 '18