5,572 Reputation

10 yesterday
+10 01:27 upvote
10 Dec 7
20 Nov 22
10 Nov 21
10 Nov 16
10 Nov 5
10 Oct 18
10 Oct 7
10 Oct 6
10 Oct 3
10 Oct 1
10 Sep 1
10 Aug 30
20 Aug 29
10 Aug 14
10 Aug 13
10 Aug 9
10 Jul 30
10 Jul 24
10 Jul 11
10 Jul 2
10 Jun 7
-2 Jun 6
30 Jun 5
10 Jun 4
10 May 31
10 Apr 23
10 Apr 11
10 Mar 27
10 Mar 22